مطالبی در ارتباط با صنعت سیمان،مکانیک و مدیریت MRouhparvar.ir
خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی و ما رستگار
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


کارشناسی مهندس مکانیک ساخت و تولید
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی

مدیر وبلاگ :مهندس مهدی روح پرور

 

سازمانهای تولیدی بیشماری در گوشه و كنار جهان در حال فعالیت هستند اما معدودی از آنها با اقتدار به فعالیت خود ادامه می دهند و گوی سبقت را از دیگران ربوده اند. همگان بر قدرت این سازمانها واقف بوده و از آنها به عنوان سازمانهای ممتاز یاد می كنند. مشخصه این سازمانهای ممتاز چیست؟
یك سازمان ممتاز در تمام زمینه ها اعم از سیستم‌های تولیدی، اطلاعاتی، خرید و فروش، بازاریابی، مهندسی و كیفیت در سطح ممتاز فعالیت می كند. یكی از شاخصه های اصلی یك سازمان تولیدی ممتاز، دارا بودن تشكیلات نگهداری و تعمیراتی ممتاز است. در این مقاله خصوصیات یك سیستم نگهداری و تعمیرات (نت) در یك سازمان ممتاز مورد بررسی قرار گرفته و این خصوصیات طبق فهرست زیر ارائه شده اند. این فهرست همچنین می تواند به عنوان چك لیستی برای ممیزی های داخلی سیستم و درك میزان تفاوت از یك سیستم نت ممتاز مورد استفاده قرار گیرد.

1. هزینه چرخه عمر:

 تصمیم گیری برای خرید تجهیزات باید بر اساس دو عامل قیمت خرید به علاوه هزینه تحمیلی از سوی تجهیز در مدت عمر اقتصادی آن صورت گیرد و نه بر پایه قیمت خرید تجهیز. این بدان معنا است كه متخصصان نگهداری و تعمیرات در سازمان باید با برخورداری از توانایی انجام آنالیزهای قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیر پذیری در مورد سیستم های فنی و اجزای آنها در فرآیند خرید تجهیزات مشاركت داشته باشند. همچنین در هنگام خرید باید به عواملی چون وجود فهرست كامل اجزاء، راهنمای نحوه استفاده و نقشه های دقیق طبق استانداردهای مكتوب مورد استفاده در سازمان و غیره توجه داشت.

2. تمركز براهداف كلی سازمان:

 در یك سازمان در سطح جهانی و ممتاز باید تمام عوامل عملیاتی، مهندسی و نگهداری و تعمیراتی همه برای اهداف سازمان حركت كنند. یك سازمان ممتاز كه مهمترین هدف آن توانایی رقابت در زمینـه قابلیت اطمینان ساخت و هزینه های ساخت است، این اهداف باید در سایر دپارتمان‌ها و از جمله نت نیز در اولویت بالاتری نسبت به اهدافی چون كاهش هزینه‌های نگهداری و كاهش زمان بیكاری ناشی از عملیات نت قرار داشته باشند. نتیجه این رویكرد افزایش مستمر اثربخشی كلی تجهیزات (OEE) و در نتیجه كاهش هزینه‌های كلی ساخت است.

3. تعیین یك خط مشی و سیاست قابلیت اطمینان:

 یك سازمان ممتاز دارای سیاستی مشخص شامل برنامه های سه تا پنج ساله برای پیشرفت در زمینه قابلیت اطمینان و عملكرد نت است. این سیاست با تمام مشخصات آن از جمله پارامترهای ضروری قابلیت اطمینان و نت، مشخصه های كاركردی و كلیدی آنها، دلایل اهمیت آنها، نحوه تشخیص كاركنان از حركت به سوی اهداف و غیره باید در كل سازمان ابلاغ و درك شود. در نتیجــــه اولویت بندی كارها براساس احساسات نخواهد بود و براساس صلاح و برای سیاست سازمان صورت می گیرد.

4. مهارت بالای كاركنان نگهداری و تعمیرات:

 در صورتی كه كاركنان نت از مهارت بالایی برخوردار باشند، نیازی نیست كه سرپرستان و مدیران فنی وقت زیادی را صرف آموزش آنها كنند و می توانند وقت خــود را به برنامه ریزی و زمان بندی كارها، تعیین نیازهای آموزشی و انجام آنالیز دلایل خرابی ها اختصاص دهند. در نتیجه، سازمان از یك سازمان منفعل و واكنشی تبدیل به یك سازمان مبتنی بر تفكر و حل مسئله خواهد شد و 10 تا 30 درصد زمان عملیات نت صرف حل مشكل و انجام اقدامات اصلاحی می شود.

5. تعیین حیطه كاری كاركنان نگهداری و تعمیرات:

 در یك سازمان ممتاز محدوده كاری كاركنان نت با توجه به نوع مهارت آنها مشخص می شود و نه با توجه به خطوط تولیدی مختلف. در این صورت یك تكنسین مكانیك باید توانایی انجام كلیه كارهای مكانیكی را داشته باشد و یك تكنسین الكترونیك نیز به همین ترتیب. نتیجه اعمال این رویكرد ایجاد رضایت در كاركنان نت و انعطاف‌پذیری در كارهاست. با این وجود، در شرایطی نیز با توجه به نوع كار باید تخصص‌گرایی را مدنظر قرار داد.

6. سطح بالای برنامه ریزی و زمان بندی:

 در هر سطح عملكردی سازمان نت برنامه ریزی و زمان بندی به‌عنوان مهمترین عامل كاهش هزینه‌های نت است. برای انجام مناسب برنامه‌ریزی و زمان بندی عوامل زیر را در نظر بگیرید:


- برنامه‌ریزی باید قبل از زمان بندی صورت گیرد

- هركاری باید با برنامه‌ریزی و زمان بندی انجام شود

- بعد از انجام زمان بندی، تخصیص كاركنان برای انجام كارها عملی می شود

- در هنگام اجرای یك كار برنامه‌ریزی و زمان بندی شده، نباید افراد را برای انجام كار دیگری به خدمت گرفت

- هیچ كاری قبل از مشخص و مكتوب ‌شدن علت انجام آن نباید به ‌اتمام برسد

- بعد از اتمام كار علت اصلی مشكل را شناسایی كنید.

7. اولویت ‌بندی صحیح كارها:

 به منظور اولویت‌ بندی صحیح كارها باید توانایی در نظرگرفتن عواقب ناشی از اجرا نشدن به‌موقع هریك از عملیات نت را داشته باشید. این عواقب ممكن است ضایعات زیست‌ محیطی، صدمات جانی، هزینه‌های بالای كاهش تولید و یا صدمات به تجهیزات باشند. در یك كارخانه با خطوط تولید متفاوت تعیین مهمترین خط تولید از لحاظ رساندن محصول به مشتری و تعیین ارزش افزوده هر محصول می‌توانند به اولویت بندی صحیح كارهای نت كمك كنند. اولویت بندی صحیح و مناسب موجب اجرای كامل و به‌موقع وظایف برنامه ریزی و زمان بندی شده می شود.

8. درك صحیح مضمون نگهداری و تعمیرات پیشگیـــرانه:

برای ایجاد درك صحیحی از برنامه های پیشگیرانه و مراقبتهای ضروری و بررسی وضعیت فنـی در سازمان، باید این برنامه ها بر پایه نتایج عدم جلوگیری از ایجاد شكست و خرابی بنا شـــــوند. همچنین این نوع برنامه ها در صورتی قابل قبول هستند كه هزینه های ناشی از ایجاد خرابی به مراتب بیشتر از هزینه‌های مربوط به اجرای برنامه های پیشگیرانه باشد.
همچنین باید روشهای دقیق و صحیح برای بازرسیهای اساسی و بررسیهای وضعیت فنی تجهیزات شناسایی و استفاده شوند. بهتر است این نوع برنامه ها در وضعیت روشن بودن تجهیزات صورت گیرند و تواتر اجرای این برنامه ها بر پایه زمانهای خرابی و توزیع‌های ایجاد شكست صورت گیرد. همچنین این برنامه‌ها باید به طور كامل عملی و قابل اجرا باشند.

9. اجرای 100 درصدی برنامه‌ها:

 در صورتی كه شما قادر به ایجاد یك بستر مناسب برای برنامه‌های پیشگیرانه و مراقبتهای ضروری و بررسی وضعیت فنی شده باشید، هیچ دلیلی را نباید برای عدم اجرای 100 درصدی این برنامه‌ها داشته باشید. در صورت اجرای 100درصدی این برنامه‌ها احتمال ایجاد خرابی های اتفاقی و ناگهانی بسیار ناچیز خواهد بود و اثربخشی كلی تجهیزات بالا خواهد رفت.

 10. آماده بودن به‌موقع مواد و قطعات یدكی:

در صورتی كه برنامه ریزی و زمان بندی به‌درستی صورت گیرد، انبار قطعات یدكی قادر خواهد بود تا قطعات یدكی را به‌طور مناسب و اثربخش و در زمان مناسب به محل انجام عملیات نت ارسال دارد. در این صورت از بخش قابل توجهی از زمان عملیات نت و انرژی نیروی انسانی كه صرف انجام فرآیند ارسال درخواست قطعه و دریافت قطعه از انبار می شود، كاسته خواهد شد.

11. سطح خدمت:

 سطح خدمت پایین برای قطعات یدكی نه تنها ممكن است موجب افزایش زمان عملیات نت و هزینه‌های كاهش تولید شود بلكه از لحاظ روانی این عقیده را در بین كاركنان نت و تولید به‌وجود می آورد كه انبار قطعات یدكی قادر به فراهم آوردن قطعات مناسب در زمان مناسب نیست. بدین ترتیب است كه در بسیاری از كارخانه ها شاهد به‌وجود آمدن انبار قطعات یدكی مجازی و مخفـــــــی در واحدهای مختلف برای به راه انداختن فرآیند تولید هستیم. البته در تعیین سطح خدمت مواردی چون هزینه های نگهداری و میزان حیاتی بودن قطعه را باید مورد توجه قرار داد. اما در مورد قطعات حیاتی سطح خدمت 97 درصدی ضروری است.

12. صحت كامل اطلاعات آرشیو فنی:

 در مورد آرشیو فنی در یك سازمان ممتاز باید این اطمینان وجود داشته باشد كه حداقل در 95 درصد موارد، اطلاعات استخراجی از آن صحیح و بدون نقص باشد. همچنین آرشیو فنی همواره باید مورد بازنگری قرار گیرد تا اطلاعات آن به‌روز باشد.

13. سازماندهی و انجام مناسب عملیات بنیادی و اساسی نگهداری و تعمیرات:

 مهمترین تفاوت بین یك سازمان نت ممتاز و دیگر سازمانهای نت در اینست كه سازمان نت ممتاز، موارد ساده و مفیدی را كه دیگر سازمانها تنها در مورد آنها حرف می زنند، اجرا می كند. در صورتی كه مـی‌خواهید یك سازمان نت ممتاز داشته باشید باید به طور پیوسته روی عملیات اساسی و بنیادی نت كار كنید و روش انجام آنها مورد بازنگری و اصلاح قرار دهید.

بعضی از این عملیات عبارتند از:

- تمیزكاری دقیق

- تجهیز: تمیزكاری خود نوعی بازرسی است

- روغن كاری

- آچاركشی

- تنظیمات جزیی و ایجاد بالانس

- فیلتراسیون سیالات هیدرولیكی، سیستم‌های روغن كاری

- درزگیری و آب‌بندی قسمتهای مختلف تجهیز.

14. سطح بالای استانداردهای ایمنی:

 یك رابطه بسیار قوی بین عملیات خوب و مناسب نت و بالارفتن سطح ایمنی در یك سازمان وجود دارد. بررسیهای كامل ابزار و وسایل مورد استفاده كاركنان نت از نظر مسائل ایمنی، قبل از انجام عملیات نت و تعیین شرایط ایمنی لازم برای انجام هر نوع عملیات نت در قالب دستورالعملهای نت و تهیه چك لیستهای ایمنی می توانند به كاهش سطح ریسك عملیات نت كمك كنند.

15. نیازسنجی آموزشی دقیق  برای كاركنان نگهداری و تعمیرات:

 در صورت انجام یك نیازسنجی آموزشی دقیق برای كاركنان نت، در مورد هر یك از كاركنان موارد آموزشی خاصی شناسایی می شود و كاركنان تنها در كلاسهای آموزشی خاص خودشان شركت خواهند كرد. در این‌صورت از برگزاری كلاسهای عمومی برای كلیه كاركنان كه زمان‌بر و هزینه‌بر هستند و نمی توانند نیـــازهای آموزشی را به طور كامل برطرف سازند و اثــربخشی لازم را نیز دارا نیستند، جلوگیری به‌عمل         می آیـــد. باید به این نكته توجه داشت كه برای تعیین اثربخشی آموزش باید از شاخصهای سطح مهـــارت استفاده كرد و در نظر گرفتن شاخص تعداد ساعات آموزشی نمی تواند مناسب باشد.

16. آنالیز علل اصلی و اساسی شكست و خرابی:

 در یك سازمان نت سطح جهانی، گروه هایی برای شناسایی و ردیابی علل خرابی ها وجود دارد. در سازمانهای كوچك وظایف این گروه ها در بین برنامه‌های معمول نت توسط كاركنان نت صورت می‌گیرد. اما در سازمانهای بزرگ به دلیل دخیل بودن عوامل تجهیزاتی، عملیاتی، نیروهای انسانی و سایر فاكتورها در مشكلات پیش آمده، گروه های قابـــــلیت اطمینــان تشكیل می شـوند كه با استفاده از متدولوژی‌ها (FMEA،FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS) اقدام به شناسایی و ردیابی خرابی ها و علل آنها  می کنند.

منابع:
- مجمــــــــــــوعه مقالات با عنوان WHAT CONSTITUTES WORLD-CLASS RELIABILITY AND
MAINTENANCE ارائه شده توسط شركت مشاورینIDCON در سایت اینترنتی: www.idcon.com علی حاج شیرمحمدی، برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، تهران، نشر غزل: 1373
- نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر - ترجمه علی حاج شیرمحمدی، اصفهان، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی - 1377
- بهبود بهره وری از طریق نگهداری بهره ور جامع - ترجمه احمد عرب شمالی، تهران، نشر منشــور بهره وری

نوع مطلب : نگهداری و تعمیرات (PM)، 
برچسب ها : نت، نگهداری و تعمیرات،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 بهمن 1390
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات