مطالبی در ارتباط با صنعت سیمان،مکانیک و مدیریت MRouhparvar.ir کارشناسی مهندس مکانیک ساخت و تولید کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی tag:http://mrouhparvar.ir 2020-10-31T11:23:36+01:00 mihanblog.com با هم کرونا را شکست می دهیم.(پست موقت) 2020-04-23T11:53:30+01:00 2020-04-23T11:53:30+01:00 tag:http://mrouhparvar.ir/post/49 مهندس مهدی روح پرور دستکس نایلونی نیکا (یکبار مصرف)تماس(09392365796) محلول ضد عفونی کننده دست (گلدن لیدی)دارای الکل 73 درصد-تاییدیه بهداشت و سازمان غذا و داروتماس(09392365796)

دستکس نایلونی نیکا (یکبار مصرف)
تماس(09392365796)


محلول ضد عفونی کننده دست (گلدن لیدی)

دارای الکل 73 درصد-تاییدیه بهداشت و سازمان غذا و دارو

تماس(09392365796)]]>
بررسی عوامل شکست و موفقیت سیستمهای اطلاعات مدیریت 2015-04-26T13:55:57+01:00 2015-04-26T13:55:57+01:00 tag:http://mrouhparvar.ir/post/48 مهندس مهدی روح پرور دانلود فایل دانلود فایل ]]> خلاصه کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت(دکترصرافی زاده) 2015-04-26T13:55:23+01:00 2015-04-26T13:55:23+01:00 tag:http://mrouhparvar.ir/post/47 مهندس مهدی روح پرور جهت دانلود اینجا کلیک کنید. جهت دانلود اینجا کلیک کنید. ]]> مبحث داده ها واطلاعات-سیستمهای اطلاعات مدیریت 2015-04-26T13:54:07+01:00 2015-04-26T13:54:07+01:00 tag:http://mrouhparvar.ir/post/45 مهندس مهدی روح پرور دانلود فایل دانلود فایل ]]> 704 لغت کاربردی در مدیریت اجرایی 2015-04-26T13:51:47+01:00 2015-04-26T13:51:47+01:00 tag:http://mrouhparvar.ir/post/44 مهندس مهدی روح پرور دانلود فایل

دانلود فایل

]]>
دیکشنری مخصوص دانشجویان مدیریت اجرایی 2015-04-26T13:50:57+01:00 2015-04-26T13:50:57+01:00 tag:http://mrouhparvar.ir/post/43 مهندس مهدی روح پرور دانلود فایل دانلود فایل ]]> خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار(دکترروستا-ونوس-ابراهیمی) 2015-04-26T13:44:59+01:00 2015-04-26T13:44:59+01:00 tag:http://mrouhparvar.ir/post/42 مهندس مهدی روح پرور دانلود فایل

دانلود فایل

]]>
جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ و الکترود فلزی 2014-01-28T09:01:27+01:00 2014-01-28T09:01:27+01:00 tag:http://mrouhparvar.ir/post/40 مهندس مهدی روح پرور ]]> جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ و الکترود تنگستن 2014-01-28T08:59:21+01:00 2014-01-28T08:59:21+01:00 tag:http://mrouhparvar.ir/post/39 مهندس مهدی روح پرور ]]> جوشکاری قوس الکتریکی با پلاسما 2014-01-28T08:53:17+01:00 2014-01-28T08:53:17+01:00 tag:http://mrouhparvar.ir/post/38 مهندس مهدی روح پرور خوردگی 2014-01-28T08:51:28+01:00 2014-01-28T08:51:28+01:00 tag:http://mrouhparvar.ir/post/37 مهندس مهدی روح پرور جزئیات معیارها و شاخصهای انتخاب سیستم CMMS 2013-01-25T06:16:09+01:00 2013-01-25T06:16:09+01:00 tag:http://mrouhparvar.ir/post/34 مهندس مهدی روح پرور نگهداری و تعمیرات ( نت ) قسمت اول 2012-11-20T14:30:31+01:00 2012-11-20T14:30:31+01:00 tag:http://mrouhparvar.ir/post/29 مهندس مهدی روح پرور ]]> مختصری درباره جوشکاری قطعات صنعتی 2012-09-28T10:51:47+01:00 2012-09-28T10:51:47+01:00 tag:http://mrouhparvar.ir/post/27 مهندس مهدی روح پرور ]]> اکتشاف – استخراج معادن روباز (معادن آهکی) 2012-09-28T10:31:22+01:00 2012-09-28T10:31:22+01:00 tag:http://mrouhparvar.ir/post/24 مهندس مهدی روح پرور ]]>