مطالبی در ارتباط با صنعت سیمان،مکانیک و مدیریت MRouhparvar.ir مطالبی در ارتباط با صنعت سیمان،مکانیک و مدیریت MRouhparvar.ir tag:http://www.mrouhparvar.ir 2019-03-21T07:19:44+01:00 mihanblog.com بررسی عوامل شکست و موفقیت سیستمهای اطلاعات مدیریت 2015-04-26T13:55:57+01:00 2015-04-26T13:55:57+01:00 tag:http://www.mrouhparvar.ir/post/48 مهدی روح پرور دانلود فایل دانلود فایل ]]> خلاصه کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت(دکترصرافی زاده) 2015-04-26T13:55:23+01:00 2015-04-26T13:55:23+01:00 tag:http://www.mrouhparvar.ir/post/47 مهدی روح پرور جهت دانلود اینجا کلیک کنید. جهت دانلود اینجا کلیک کنید. ]]> مبحث داده ها واطلاعات-سیستمهای اطلاعات مدیریت 2015-04-26T13:54:07+01:00 2015-04-26T13:54:07+01:00 tag:http://www.mrouhparvar.ir/post/45 مهدی روح پرور دانلود فایل دانلود فایل ]]> 704 لغت کاربردی در مدیریت اجرایی 2015-04-26T13:51:47+01:00 2015-04-26T13:51:47+01:00 tag:http://www.mrouhparvar.ir/post/44 مهدی روح پرور دانلود فایل

دانلود فایل

]]>
دیکشنری مخصوص دانشجویان مدیریت اجرایی 2015-04-26T13:50:57+01:00 2015-04-26T13:50:57+01:00 tag:http://www.mrouhparvar.ir/post/43 مهدی روح پرور دانلود فایل دانلود فایل ]]> خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار(دکترروستا-ونوس-ابراهیمی) 2015-04-26T13:44:59+01:00 2015-04-26T13:44:59+01:00 tag:http://www.mrouhparvar.ir/post/42 مهدی روح پرور دانلود فایل

دانلود فایل

]]>
جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ و الکترود فلزی 2014-01-28T09:01:27+01:00 2014-01-28T09:01:27+01:00 tag:http://www.mrouhparvar.ir/post/40 مهدی روح پرور ]]> جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ و الکترود تنگستن 2014-01-28T08:59:21+01:00 2014-01-28T08:59:21+01:00 tag:http://www.mrouhparvar.ir/post/39 مهدی روح پرور ]]> جوشکاری قوس الکتریکی با پلاسما 2014-01-28T08:53:17+01:00 2014-01-28T08:53:17+01:00 tag:http://www.mrouhparvar.ir/post/38 مهدی روح پرور خوردگی 2014-01-28T08:51:28+01:00 2014-01-28T08:51:28+01:00 tag:http://www.mrouhparvar.ir/post/37 مهدی روح پرور جزئیات معیارها و شاخصهای انتخاب سیستم CMMS 2013-01-25T06:16:09+01:00 2013-01-25T06:16:09+01:00 tag:http://www.mrouhparvar.ir/post/34 مهدی روح پرور نگهداری و تعمیرات ( نت ) قسمت اول 2012-11-20T14:30:31+01:00 2012-11-20T14:30:31+01:00 tag:http://www.mrouhparvar.ir/post/29 مهدی روح پرور ]]> مختصری درباره جوشکاری قطعات صنعتی 2012-09-28T10:51:47+01:00 2012-09-28T10:51:47+01:00 tag:http://www.mrouhparvar.ir/post/27 مهدی روح پرور ]]> اکتشاف – استخراج معادن روباز (معادن آهکی) 2012-09-28T10:31:22+01:00 2012-09-28T10:31:22+01:00 tag:http://www.mrouhparvar.ir/post/24 مهدی روح پرور ]]> ویژگی های سیمان برای كارهای عمرانی از دیدگاه دوام محور 2012-09-28T10:19:09+01:00 2012-09-28T10:19:09+01:00 tag:http://www.mrouhparvar.ir/post/22 مهدی روح پرور ]]>